Τιμοκατάλογος

pricelist

  • Ελάχιστος χρόνος αποθήκευσης 1 μήνας.
  •  Για μοτοσικλέτες , ημιφορτηγά, trailer, μικρά σκάφη, η τιμή καθορίζεται μετά από ειδική συμφωνία.
  •  Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες να αφαιρούν όλα τα προσωπικά τους αντικειμενα από το αυτοκίνητο πριν το παραδώσουν για φύλαξη.