Φύλαξη

filksi

Όλα τα αυτοκίνητα που παραμένουν αποθηκευμένα στις σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Store Your Car είναι πλήρως ασφαλισμένα στην πραγματική τους αξία έναντι όλων των κινδύνων . Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν τα πλέον σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας καθώς και είναι εφοδιασμένες με κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και συναγερμών.

Με την είσοδο του αυτοκινήτου στο χώρο της STORE YOUR CAR γίνεται πλύσιμο , έλεγχος πίεσης ελαστικών, στάθμης υγρών και εάν επιθυμείτε, τοποθέτηση σε συσκευή συντήρησης μπαταρίας. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο οδηγείται σε καθορισμένο χώρο φύλαξης .

Το αυτοκίνητο περνά από μηνιαίο έλεγχο ισχύος της μπαταρίας, τυχόν απώλειας πίεσης ελαστικών, γίνεται έλεγχος της στάθμης όλων των υγρών και τίθεται σε λειτουργία η μηχανή του, ώστε να είναι έτοιμο ανά πάσα στιγμή για χρήση.

Σε κάθε περίπτωση που παρατηρείται κάποιο πρόβλημα αναφορικά με τα θέματα αυτά, ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης.

Η  STORE YOUR CAR  αναλαμβάνει την μεταφορά του αυτοκινήτου σας από και προς όπου εσείς επιθυμείτε.

Μια σειρά από επιπλέον εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και φροντίδας αυτοκινήτου μπορούν να εκτελεστούν κατόπιν συνεννόησης.