Τιμοκατάλογος

pricelist

  • Ελάχιστος χρόνος αποθήκευσης 2 μήνες. Μετά από ειδική συμφωνία, είναι δυνατή η φύλαξη και για μικρότερο χρονικό διάστημα.
  •  Τρόπος πληρωμής : με την είσοδο του οχήματος στο χώρο, προκαταβολή για δύο μήνες και στη συνέχεια με έκδοση τιμολογίου μετρητοίς.
  •  Με την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού αποθήκευσης, ορίζεται η αξία του αυτοκινήτου / μοτοσικλέτας /σκάφους για την ασφάλεια.
  •  Για μοτοσικλέτες , ημιφορτηγά, trailer, μικρά σκάφη, η τιμή καθορίζεται μετά από ειδική συμφωνία.
  • Η STORE YOUR CAR έχει το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των παρεχομένων υπηρεσιών του με δίμηνη προειδοποίηση.
  •  Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες να αφαιρούν όλα τα προσωπικά τους αντικειμενα από το αυτοκίνητο πριν το παραδώσουν για φύλαξη.
  •  Προσφορά Αποθήκευσης-Φύλαξης αυτοκινήτου με 87€/μήνα. ( ισχύει από 01/05/2014 )
paper writers/a>

cheap jerseys